کلاهک کلبه ای

دریچه آلومینیومی پرّه zنیز به نوعی به منظورِ تبادل هوایی و دماییِ دو پیرامون یا پوششِ حفاظتیِ بصورتِدکوراتیو باره بهرهگیری قرار می گیرد. دریچه آلومینیومی پادری دارای دو قاب می باشد که قاب اصلی روبه خارج و قاب فرعی روبه داخل پیرامون نصب می گردد. دارای وزن مناسب و سبک است که این وزن مناسب باعث حمل و نصب آسان این دریچه توزیع هوا شده است.

ایجاد پوششِ رنگ بر روی سطوح داخلی و بیرونی دریچه داکت اسپلیت هم باعث محافظت سطوح آن در برابر صدماتی از قبیل خش دارشدن و هم باعث تناسب نمای آن با نمای محیط می شود.دریچه داکت اسپلیت را می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ مخفی می توان در محل خود نصب نمود. انتخاب شرکت و فروشگاهی که از آن اقدام به خرید سیستم داکت اسپلیت می نمائید یکی از مسائلی است که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید.

پس از ساخت فریم و درب دریچه بازدید داکت اسپلیت، باید نسبت به انجام عملیات رنگ کاری اقدام گردد. بر پایهی این ابعاد و احتساب لبه های دورِ درب، ورق آلونینیومیِ درب برش خورده و پس از خم کاریِ لبه های دورِ کار، حفرهی دریچه مشبک بر روی درب دریچه بازدید داکت اسپلیت ایجاد میگردد. از جمله کاربردهای اصلیِ کلاهک ژاپنی استفاده از آن در دهانه ی خروجیِ لوله های دودکش موتورخانه در بام میباشد.با توجه به میزان دود خروجی از مشعل دیگ موتورخانه و بنا به نیاز مشعلِ دیگِ موتورخانه به هوای آزاد بعنوان اکسیژنِ سوخت، بر اساس محاسبات دقیق می توان ابعاد پایه کلاهک ژاپنی و همچنین تعداد گریل های کلاهک ژاپنی را تعیین و اقدام به ساخت کرد.

دریچه هوای اتاق عمل دارای یک فریم در حاشیه ی دریچه و یک شبکه ی پانچی از ورق آلومینیوم با چشمه یا سوراخهای گرد با قطرِ کمتر از یک سانت می باشد.دریچه هوا ی اتاق عمل چون بعنوانِ وسیله ی هوارسانی به محیطِ اتاق تمیز استفاده می شود عموماً در قالبِ یک مجموعه شامل فیلترباکس و همچنین دمپر تنظیم هوا مورد مصرف قرار می گیرد که گروه صنعتی تهویه فراز مفتخر است کلیه مواردِ یاد شده را در یک پکیجِ کامل تولید وجهت فروش ارایه می نماید. دریچه آلومینیومی احد برجسته را هم می تاب مستقیماً در روی سقف بر دهانه ی انشعاب هوا و هم بصورت ترکیبی در روی یک صفحه ورقی از جنس آلومینیوم بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود.

دیدگاهتان را بنویسید