کلاهک کلبه ای – تهویه نو

اگر محل نصب کلاهک ژاپنی از سه طرف با مانع روبه رو شود در این صورت امکان تعبیه پره های خروج هوا تنها در یک جهت امکان پذیر میباشد و در این حالت از کلاهک ژاپنی یک طرفه استفاده می کنیم.کلاهک ژاپنی یک طرفه تنها در یک بعد دارای پره های Z میباشد و شیب تاج این کلاهک نیز یک شیبه است. این لبه قابلیت نشیمن کلاهک ژاپنی روی سطح افقی را امکان پذیر میکند. بام کلاهک ژاپنی به صورت یک شیب، دو شیب مسطح، و دو شیب قوس دار ساخته میشود.

از نام این دریچه بازدید داکت اسپلیت پیدا است که به صورت لولایی باز و بسته میشود و توسط قفل های زیمنسی بر روی فریم تثبیت میشود. با توجه به مواد اولیه به کار رفته در ساخت هر نوع دریچه قیمت آن متفاوت است. اگر بخواهیم کلاهک ژاپنی یک طرفه را روی سطح مسطحی نصب کنیم، باید لبه پایینی کلاه ژاپنی یک لبه سه سانتی تعبیه کنیم و با ایجاد سوراخ ها روی آن لبه کلاه ژاپنی یک طرفه را روی سطح مورد نظر نصب کنیم. اما اگر یک وجه با مانع مواجه شود کلاهک ژاپنی سه طرفه تولید می گردد.

برای ساخت کلاهک ژاپنی دو طرفه ابتدا اقدام به ساخت پایه چهارگوش این محصول می نماییم و سپس نوبت به تاج کلاهک ژاپنی خواهد رسید. فاصله پره های کلاهک ژاپنی به صورت استاندارد طراحی می گردد. این در حالی است که هیچ محدودیتی جهت با ابعاد غیر استاندارد وجود ندارد و میتوان کلاهک ژاپنی را با هر ارتفاع پایه ای و هر تعداد گریلی ساخت و بازار ارائه کرد.

از آنجایی که لوله های ونت در بام ظاهر نامناسبی دارد در نتیجه می توان همه آنها را با هم تجمیع نمود و با کلاهک ژاپنی تمام لوله های ونت را پوشش داد و از معرض دید خارج کرد. نوع این قفل ها اغلب از مدل زیمنسی است که با کلیدی که به همه آنها می خورد قابل باز و بست میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید