کلاهک پشت بام – کلاهک دودکش

را طراحی و تولید می نماید. یکی از روش های کاربردی برای کاهش میزان صدای داکت اسپلیت در هنگام کارکرد، استفاده از دریچه های استاندارد و بهینه می باشد. با این تفاوت که در کولر های گازی یونیت های داخلی در روی کار قرار می گیرند ولی یونیت های داخلی داک به صورت توکار و داخل سقف نصب می شود که با لوله کشی و کانال کشی مناسب سبب می شود دمای قسمت های مختلف یک ساختمان تنظیم شود. کلاهک دودکش پرهای گرد به دو صورتِ فلنچی و اُورلپ به قطعهی زیری و پایه ای که قرار است روی آن قرار گیرد متصل میگردد.

این کانال ها متصل کننده پنل داخلی دستگاه به دریچهها می باشند. دریچه های اسلوت یا خطی درمکانهایی مانند لابی ها، راهروی هتل ها ، راهروهای ساختمانهای لوکس و برج ها ، محیط داخلی ادارات و شرکتها ، ساختمان های تجاری ، پاساژها و حتی در سالن های ورزشی، صنعتی، تولیدی و غیره.

تاج کلاهک دودکش چینی به وسیله رابط یا قیدهای محکم به پایهی کلاهک دودکش متصل شده و تثبیت میشود. دریچه سقفی چهارطرفه هم می تواند جهتِ دمشِ و هم جهتِ مکشِ هوا بکار رود.دریچه سقفی چهارطرفه که برای مکش بکاربرده میشود لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی چهارطرفه هم میتواند بطور مستقل برروی سقف پیچ و نصب شود و هم میتواند بر محلِ حفره تایلهای سقفِ کاذب جانمایی و تعبیه شود.دریچه سقفی چهارطرفه باید بوسیله یک باکسِ رابط یا طوقه ای به لاینِ کانالِ اصلیِ هوا متصل شود. با توجه به امکانِ وزشِ بادهای شدید و تحمیلِ فشارِ این بادها از طریق کلاهک به لاین دودکش، این احتمال وجود دارد که مسیر جریان خروج دود به سمت مبداءِ تولید پس زده شود و جریان به طور معکوس عمل نماید که در این صورت هم سلامتِ جانِ ساکنین به خطر می افتد و هم احتمال بروز حریق در اثر افزایش گرمای محیط و پخش شدنِ شعلهی سوخت در محیط شود که تمام این موارد از کاربردِ غلطِ نوعِ کلاهک دودکش ناشی میشود.

مقطع و ساختار این کلاهک دودکش هم در پایه و هم در تاج کلاهک به صورت گرد طراحی و ساخته میگردد. در صورت استفاده از ورق روغنی یا سیاه برای ساخت کلاهک دودکش پرهای گرد،برای جلوگیری از پوسیدگی در برابر عوامل فرسایشیِ طبیعی و غیرطبیعی از پوشش رنگ کوره ای(به صورت دورورنگ) بر سطوح این کلاهک دودکش استفاده میگردد تا کلاهک دودکش در برابرِ سردوگرم شدنه ای متوالی و آب باران و برف به سرعت اکسیده و مستهلک نشود. در صورت استفاده از ورق روغنی یا سیاه در ساخت کلاهک دودکش چینی حتما باید کلیهی سطوح بیرونی و داخلیِ این کلاهک دودکش با رنگ کورهای پوشش داده شود تا کلاهک دودکش در برابر عوامل تخربیی چون آب باران و برف و علیالخصوص در مقابل سردوگرم شدن های متوالی دچار آسیب یا استهلاک نشود.

دیدگاهتان را بنویسید