کانال فلکسیبل IFD – پرو تهویه

از کانال فلکسیبل آی اف دی در سیستم های مکش هوا نیز کاربرد دارد. دریچه اسلوت (دریچه اسلات) در ساختار سیستم تهویه مطبوع، هم برای دمش کانال هوای رفت و هم برای مکش هوای برگشت، میتواند استفاده شود. برای ساخت این قطعه ی مکمل کانال فلکسیبل ابتدا شابلون قطعات توسط نرم افزار طراحی می شود .

جنس این قطعه ی مکمل کانال فلکسیبل از ورق گالوانیزه است . جنس این قطعه ی مکمل کانال فلکسیبل از ورق گالوانیزه می باشد و ضخامت ورق آن بستگی به قطر کانال فلکسیبل دارد .یعنی با افزایش قطر کانال فلکسیبل ضخامت ورق مصرفی نیز بالا می رود . همچنین از بست برای تثبیت کانال فلکسیبل به هر یک از دهانه های سه راه استفاده می گردد . در ضمن برای اینکه این افت قطر در دهانه های سه راه کانال فلکسیبل موجب فرار یا جدا شدن کانال فلکسیبل از سه راه کانال فلکسیبل نشود در هر یک از دهانه های این سه راه کانال فلکسیبل یک برجستگی به نام رخ تعبیه می گردد که باعث می شود هم گیرایی سه راه کانال فلکسیبل به کانال فلکسیبل بیشتر شود و هم استحکام دهانه های سه راه کانال فلکسیبل به حداکثر نیزان خود برسد .

برای ساخت این قطعه ی کانال فلکسیبل ابتدا شابلون این قطعات توسط نرم افزار طراحی می شود . برای کانالهایی که بصورت افقی در سقف اجرا می شوند و دهانه انشعاب نیز از طریق سقف کاذب خارج می شوند از دریچه های سقفی آرمسترانگ استفاده می شود که از انواع سقفی یکطرفه، دو طرفه ، سه طرفه و چهار طرفه و همچنین مشبک و خورشیدی تشکیل می شود. ضخامت ورق فلزی برای کانالهای معمولی و داکتهای تأسیساتی باید تا ۳ میلیمتر ضخامت و برای کانالهای خاص باید ۳ تا ۱۶ میلیمتر ضخامت در نظر گرفته شود.

ضخامت ورق مصرفی رابطه ی مستقیم با قطر کانال فلکسیبل دارد . به این معنی که این دستگاه جهت تولید سرما با استفاده از سیکل تبرید گاز مبرد را با عبور از اجزا سیکل مانند کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور و تغییر فاز مبرد هوای عبوری از روی کویل اواپراتور را سرد کرده و آنرا به تهویه شونده تحویل می دهد .

دیدگاهتان را بنویسید