کانال سازی – معرفی بهترین و جدیدترین کانال های تلگرام سازی

سطح بدنهی دریچه آلومینیومی اتاق عمل به انضمام کلیه سطوحِ فیلترباکس در مجموع با روکشی از رنگ کورهای پوشش داده میگردد. دریچه آلومینیومی اتاق عمل و متعلقات ش از قبیل فیلترباکس رامیتوان به صورت مستقیم به حفره ورود هوا در سقف اصلی یا در سازهی سقف کاذب تعبیه و نصب کرد. دریچه آلومینیومی خورشیدی نیز جهت هوارسانی به اتاق های تمیز(کلینروم ها) تولید و بکار برده میگردد. از آنجایی که بسیاری از خانه ها در سراسر کشور ( به استثناء مناطق شرجی مانند شمال کشور ) از سیستم گرمایشی هوا – آب ( یا همان کولر آبی ) استفاده می کنند، این نوع از دریچه ها پرمصرف می باشند.

و به صورت بدون دمپر ساخته می شود. ساختارِ دریچه آلومینیومی پرّهzدارای یک فریم در محیطِ دریچه و یک سِری پرّههای zشکل که به صورت افقی در بدنهی داخلیِ دریچه با چینشِ موازی تعبیه میشود. این تعداد نه باید آنقدر زیاد باشد که ساختار و ظاهرِ فریم بدشکل دیده گردد و نه باید آنقدر کم باشد که در نگهداریِ دریچه بازدید داکت اسپلیت در محل خود ناتوان باشند.با اتمام ساخت فریمِ این دریچه، نوبت به ساخت درب دریچه بازدید داکت اسپلیت میرسد. از دریچه بازدید داکت اسپلیت پلاستیکی بیشتر در شهرهای شمالی یا جنوبی که دارای رطوبت بالایی هستند و امکانِ استفاده از دریچه آلومینیومی یا چوبی نیست،استفاده میشود.یکی از دلایلی که از دریچه چوبی نیز برای بازدید فنکویل در این شهرها استفاده نمیگردد،احتمال نشت آب از لوله های تأسیسات فن کویل است که باعث طبله کردنِ بدنهی دریچه بازدید داکت اسپلیت چوبی میشود.

شایان ذکر است که گاز مبرد پس از وارد شدن به کندانسور داکت اسپلیت زانتی به بخش شیر انبساط وارد شده و به منظور تکمیل نمودن سیکل تبرید دستگاه، به یونیت داخلی یا هواساز سیستم انتقال پیدا می کند. اگر به خوبی نمی دانید کولرگازی چیست و یا نحوه عملکرد آن به چه صورت است می توانید به مقاله “همه چیز در مورد کولر گازی” مراجعه کنید. از دریچه آلومینیومی پرّه zقاعدتاً برای سیستمِ اگزاست یا برگشت هوا در سیستم های مکشِ هوا استفاده میگردد.

دریچه آلومینیومی پرّهzرا میتوان به صورت ترکیبی در انواعِ دریچهها از جمله دریچههای بازدید فنکویل برای امکانِ ایجادِ شبکه تبادلِ هوا استفاده کرد. البته ضخامت ورق مصرفی با ابعاد دریچه بازدید داکت اسپلیت نسبت مستقیمی دارد. از موارد مهم که باید در کاربرد دریچه داکت اسپلیت پلاستیکی به آن باید دقت نمود این است که ساختار و مدلِ درب دریچه داکت اسپلیت باید با مدلِ دریچه هوای خروجیِ آن مشابه باشد.این موضوع به شدت در زیباتر شدنِ دریچه های داکت اسپلیت در محیط میگردد.میزا هوای ورودی از طریق درب دریچه داکت اسپلیت پلاستیکی به توان دستگاه بستگی دارد.بدیهی است هرچه توان دستگاه بالاتر باشد شیارهای منصوب بر روی درب دریچه داکت اسپلیت بیشتر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید