کانالهای فلکسیبل؛ مزیتها و کاربردها – خبرگزاری مهر

دریچه گرد مشبک سقفی از جنس آلومینیوم ساخته می شود و دارای ساختار شبکه ای و در اصطلاح لانه زنبوری می باشد. خطوطِ تیغههای هوای این دریچه با زاویهی ۳۰ درجه هوای عبوری از خود را به محیط تزریق مینماید،که در اصطلاح بهاین دریچه، دریچه کولر خطیِ ۳۰ درجه نیز می گویند. این دریچه بازدید داکت اسپلیت بر روی درب خود از یک دریچه هوای خطی با زاویه ۳۰ درجه برای تامین هوای مکشِ دستگاه فنکویل بهره میبرد. کانال هایی با سرعت زیاد هوا: این گروه برای مکان هایی استفاده می شودکه تولید صدا مشکلی ایجاد نمی کند.

در شکل زیر نمونه هایی از کاربرد یونیت های بیرونی که بر روی بام نصب شده ، نشان داده شده است. اسلوت یا شیار های روی این دریچه متغیر است و با توجه درخواست و سفارش مشتری و محیطی که در آن نصب می شود متفاوت خواهد بود. در این نوع دریچه کولر نیز ماهیت جنسِ مصرفی ورق روغنی ضخیم با پوشش رنگ کورهای است. سطح دریچه کولر آلومینیومی طرح جدید با رنگ کورهای در رنگ های متنوع قابل رنگ آمیزی است. رنگ سطح دریچه کولر خطی با رنگ پودری استاتیکِ کورهای پوشش داده میگردد. دریچه کولر خطی نیز دارای دوکاربردِ بادمپر و بدون دمپر است.

دریچه کولر سقفیِ آهنیِ چندطرفه هم به صورت بادمپر و هم به صورت بدون دمپر قابل تولید و عرضه است که طبعاً قیمت دریچه کولر سقفیِ با دمپر از قیمت دریچه کولر سقفی بی دمپر بالاتر است. قیمت دریچه کولر چندطرفه سقفی به خاطرِ میزان ورقِ مصرفی و همچنین زمانِ بیشترِ ساخت، عمدتا از قیمت دریچه کولر دیواری بالاتر است. قیمت دریچه کولر خطی آلومینیومی نسبت به قیمت دریچه کولر آلومینیومی طرح جدید به خاطرِ وزنِ بیشترِ آلومینیوم بالاتر میباشد. ضمنا همچنین به عاملِ دمپردار بودن یا بی دمپر بودنِ دریچه کولر در تعیین قیمت دریچه کولر آهنی ِ طرح جدید اشاره کرد، بدیهی است قیمت دریچه کولر آهنیِ دمپردار از قیمت دریچه کولر آهنیِ بدون دمپر بالاتر میباشد.

البته ممکن است به صورت تک شیب یا هلالی نیز ساخته شود. کمپرسور طراحی شده در ساختار این دستگاه از نوع Scroll و تولید برند مطرح Panasonic است. به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، همیشه ساخت و اجرای کانالهای هوای سنتی در فضاهایی مانند سقف کاذب، مکانهای تنگ و نیاز به انعطافپذیری بالا، دشوار بوده است، این نیاز منجرب به تولید کانال فلکسیبل شد. انعطاف پذیری بالا .سرعت اجرای فوق العاده بالا و هدایت هوا بصورت استاندارد اشاره کرد. دریچه کولر خطی کله قندی هم برای سیستم های دمنده و هم سیستم های مکنده امکانِ کاربرد دارد.زمانیکه از این دریچه کولر برای دمندگی استفاده میگردد برای تنظیم یا انسدادِ هوای عبوری از آن میتوان روی آن دمپر هوا تعبیه کرد و در واقع آنرا به صورت دمپردار ساخت.

دیدگاهتان را بنویسید