کاربرد کلاهک کلبه ای تهویه مارکت کلاهک کلبه ای

طی قرن گذشته کلر زنی به عنوان روش قابل قبول گند زدایی در آمده و این فرایند مهمترین کشف در زمینه تصفیه آب به شمار میرود. گند زدایی آب آشامیدنی یک مرحله تصفیه اختصاصی برای تخریب یا حذف ارگانیزم های بیماری زا است. قرن ها است که گند زدایی آب آشامیدنی انجام می شود.

ارتفاع استاندارد پایه ی کلاهک دودکش پره ای،در حد ۳۰ سانتیمتر است که این ارتفاع نیز بنا به ضرورت و تاکید مهندس تاسیسات یا نظام مهندسی قابل تغییر و افزایش است. دمپر هوا بطور کلی با دو مقطع چهارگوش و گرد بنا به مورد کاربرد قابل تولید و عرضه می باشد که هرکدام از این مقاطع نیز به دو صورت کنترل دستی و موتوری قابلیت استفاده دارند.در موارد کنترل دستی که وضع کاملا مشخص است اما در مورد دمپر هوای برقی از انواع موتور دمپرهای on و off و نیز انواع موتورهای تدریجی که قابلیت کنترل در میزان باز یا بسته بودنِ دمپر توسط موتور تعیین می شود را دارند.

با توجه به میزان عرض فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت که عمدتاً ۳ سانت است،ورقی که برای فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت نیاز هست را به میزان لازم برش می دهیم و با خَمکاریِ لبه های ورقِ فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت ،ساختارِ فریم آماده می گردد. در دریچه زیر فن کویلی ساده امکان باز و بسته شدن درب دریچه از طریق لولا و قفل فراهم شده و اینگونه امکان بازدید از دستگاه را به مصرف کننده میدهد.حال آنکه در مدل وزنه ای درب دریچه به صورت تایلی از فریم دریچه جدا میشود و بعداز بازدید دستگاه دوباره در جای خود جانمایی میگردد.

کلر و ترکیبات آن ، برم، ید، ازن ، هیدروژن پراکسید پرمنگنات و پتاسیم که در کل عوامل اکسید کننده نامیده میشوند. بعضی عواملی مانند ترکیبات فنلی و شوینده ها ، تراوایی غشائی سیتوپلاسم را تغییر می دهند و باعث می شوند عوامل مغذی مانند فسفر وازت از سلول خارج شوند. برخی کولرها، فیلتر از بین برنده گردوغبار دارند، و بعضی دیگر نیز مجهز به تولیدکننده ازن هستند تا طراوت هوای بارانی را در فضا ایجاد کنند. در روش تبادل یون برای حذف فلوئور می توان از تری کلسیم فسفات شامل ذغال استخوان و آرد استخوان، آلومینای فعال و رزینهای تبادل یون استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید