کاربرد دریچه اسلوت در سیستمهای تهویه مطبوع و نحوه نصب آنها

دریچه کولر دوطرفه سقفی نیز به صورت بادمپر و بدون دمپر ساخته میگردد و در هر دوسیستم دمنده و مکنده قابل استفاده است.دریچه کولر دوطرفه هم برای سرمایش و هم برای گرمایش مورد مصرف دارد. لوله فلکسیبل هوا با عایق پشم شیشه، از قطر ۱۰ تا ۶۰ سانتیمتر تولید و در شاخه های ۱۰ متری به بازار عرضه می گردد.

از جمله کاربردهای دریچه کولر چهارطرفه سقفی،در سیستم های دمش و مکش هوا است.لازم به توضیح است از دریچه کولر در سیستم های سرمایشی و گرمایشی بطور همزمان میتوان استفاده کرد. سرویس و نگهداری داکت ها به وسیله گارانتی امکان پذیر می باشد. واضح است که در صورت بزرگ بودن سایز درب این مقدار ۱۸ سانتی متر و در صورت کوچک بودن مقیاس درب دریچه بازدید داکت اسپلیت این مقیاس به ۹ سانتیمتر کاهش مییابد. قیمت دریچه کولر سقفی چهارطرفه به عواملی چون بادمپر یا بدون دمپر بودنِ دریچه بستگی دارد.از جمله عوامل مؤثر در تعیین قیمت دریچه کولر چهارطرفه سقفی،کیفیت رنگی که بر روی آن اجرا میگردد،است.

ساختارِ فریم دریچه کولر سقفی سه طرفه دقیقا شبیه به دریچه کولر چهارطرفه است و تنها تفاوتی که بین این دو دریچه کولر وجود دارد، ساختارِ پرّههای داخلیِ آنها است.در این دریچه کولر، هوا صرفاً به سه سمت قابلیت پرتاب دارد.اگر یک بُعد از این دریچه کولر به سمت دیوار نزدیک باشد،دیگر نیازی به تنظیم هوا به آن سو ناست و لاجَرم از دریچه کولر سه طرفه استفاده میگردد.دریچه کولر سقفیِ سه طرفه نیز قابلیت تولید به صورت بادمپر و بدون دمپر را دارد و در سیستم های رفت و برگشتِ هوا به راحتی قابل استفاده است.از این دریچه کولر در سیستم های برودتی و حرارتی نیز استفاده میشود.قیمت دریچه کولر سقفیِ سه طرفه نسبت به قیمت دریچه کولر چهارطرفه،به علت کاهش جنسِ مصرفی،کمی پایینتر است،روند تعیین قیمت دریچه کولر سقفیِ سه طرفه و فرمول محاسبهی آن، دقیقا شبیه به روند محاسبهی قیمت دریچه کولر چهارطرفه سقفی است و تنها تفاوت در ضریبِ مبنا و پایهی قیمت دریچه کولر است.

دریچه کولر اسلوت عموماً به صورت سقفی مورد کاربرد دارد،ولی در موارد ویژه به صورت دیواری نیز قابل استفاده است. این محصول بسیار با کیفیت و پر کاربرد است. قیمت دریچه کولر دوطرفه نسبت به قیمت دریچه کولر سه طرفه پایینتر و مناسب تر است.تمامیِ عواملِ مؤثر در تعیین قیمت دریچه کولر چهار و سه طرفه در تعیین قیمت کولر دریچه دوطرفه نیز مؤثر است. ابعاد دریچه کولر اسلوت به صورت کاملا اختیاری از سوی کارفرما اعلام و بدون محدودیت قابل ساخت و عرضه است.ابعاد دریچه نیز از عوامل مستقیم در استخراج قیمت کولر است،بدیهی میباشد هر چه ابعاد دریچه کولر اسلوت بزرگتر باشد،قیمت دریچه کولر اسلوت نیز افزایش پیدا میکند.

دیدگاهتان را بنویسید