مینی کولر رومیزی آبی دو دریچه همراه Usb {برق،باتری} MINI AIR CONDITIONER

در توربین های بخار برای چرخاندن توربینها ابتدا آب را توسط سوختهای فسیلی حرارت میدهند تا آب تبدیل به بخار شود و بخار سبب چرخش توربین میشود که این سیستم دارای ضعفهایی است از جمله حجیم بودن دستگاهها و تشکیلات نیروگاه ولی در توربین گاز مرحله تبدیل آب به بخار حذف شده است و گاز های داغ خروجی که در توربین بخار هدر میشوند در این حالت مستقیما سبب چرخش توربین میگردد . به منظور کاهش سطح صدا و دفع حرارت دستگاه در فضای بیرون، یونیت خارجی سیستم در محیط بیرونی قرار می گیرد. نازل¬های جت چندگانه ساخته شده باعث کاهش تراز فشار صوت نسبت به نازل لوله باز شد که این کاهش در فشارهای بالاتر بیشتر بود.

یافته¬ها: در میان نازل¬های جت چندگانه مورد مطالعه، نازل جت چندگانه شکاف¬دار با متوسط تراز فشار صوت 06/97 دسی بل و کاهش صدای 12 دسی بل نسبت به نازل لوله باز بهترین عملکرد کاهش صوتی را داشت و به عنوان نازل بهینه انتخاب شد. نازل جت چندگانه فلزی ساخته شده نسبت به نازل بهینه عملکرد کاهش صوتی بهتری داشت.

دست آموز, علی and احمدی, سعید (2018) طراحی و ساخت نازل¬های جت چندگانه به منظور کنترل صدای هوای فشرده و انتخاب نازل بهینه. طراحی نازل¬های جت چندگانه با استفاده از نرم افزار Solid Works 2016 و ساخت نازل¬ها توسط دستگاه پرینتر سه بعدی مدل Form Labs صورت گرفت. در حقیقت تمامی موتورهای جتی که دارای توربین هستند توربین گازناميده می شوند ولی اصطلاح توربین گاز بیشتر به موتورهای جتی داده میشود که هدف استفاده از آنها تولید رانش نیست بلکه چرخاندن توربین و اکثرا برای تولید برق است و برخی اوقات در طراحی و نحوه قرار گرفتن توربین ها و نازل با انواع دیگر موتور جت تفاوت عمده ای دارند .

استند اسپیگن کاملا دور دسته وسیله مورد نظر پیچ میشود و با توجه به جنس سیلیکونی ضد لرزشی که دارد در جای خود محکم قرار میگیرد.حرکت های شدید و تند نیز باعث لغزش و افتادن استند اسپیگن از روی دسته وسیله مورد نظر نخواهد شد. پس از محاسبه و طراحی کانال مورد نظر در سیستم تهویه مطبوع می بایست اقدام به تولید و ساخت محصول مورد نیاز نمود که برای این امر بر مبنای نوع کاربری فضا و طراحی صورت گرفته می بایست از یکی از انواع کانال های مورد استفاده در کانال سازی صنعتی بهره جست.

دیدگاهتان را بنویسید