قیمت و خرید دریچه خطی سی درجه – پخش نیرو

دریچه هوا تهویه ممکن است به صورت دو طرفه عمل کند و هم توانایی عبور جریان ها به صورت رفت و هم به صورت برگشت را داشته باشد. دریچه هوا ی کروی را هم می توان بصورت سقفی و هم بصورت دیواری نصب نمود.کلیه سطوح دریچه هوا ی کروی بوسیله رنگ کوره ای پوشش داده می شود.

تیغه های عمودی و ستانی دریچه آلومینیومی طرح جدید باعث می شود هوای خروجی از دریچه هوا در مسیرهای افقی(راست و چپ) و مسیرهای عمودی( بالا و پایین) قابل برونرفت می باشد. برای آنکه به پتوی لجن آسیبی وارد نشود پالونکهایی که روی لوله های مشبک قرار دارد سرعت آب را کاهش داده سپس آب از پتوی لجن عبور می کند ضخامت پتوی لجن از روی پالونکها تا تقریبا بالای هاپر است (تقریبا کمی پایین تر از نیمه عمق پولساتور). آب خام از راه لوله ای وارد برج میانی می شود .

وارد شدن آب در مدت زمان 30 تا40 ثانیه صورت می گیرد سپس در مدت 10-7 ثانیه که زمان شکست خلا نامیده می شود با فشار رانش می شود و از لوله های مشبک کف پولساتور با سرعت خارج می شود. پولساتور از یک اتاقچه با ستون خلا ،لوله هایی که در کف قرار دارند و آب از آنها خارج می شوند ، پالونکها،پتوی لجن، هاپرو دکانته های جمع آوری آب زلال شده تشکیل شده است.کار این استخر ها به صورت تناوبی انجام می گیرد . غلظت لجن تخلیه شده از پولساتور از 6-3 درصد تجاوز نمی کند ،بار سطحی پولساتور بین 8-3 متر در ساعت متغیر است و این بالا بودن بار سطحی مزیت اصلی پولساتور نسبت به اکسیلاتور است.

همچنین وجود قطعات مصرفی آن در بازار، میزان به روز بودن و بهره گیری از تکنولوژی ها و استانداردهای روز و خدمات دهی مراکز عرضه کننده آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. آب زلال شده توسط منافذی که در امتداد دکانته ها قرار دارد جمع شده و به سمت صافی ها هدایت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید