ساده ترین روش نصب رم روی انواع برندهای لپ تاپ ZoodKomak

همانطور که اشاره گردید دریچه کولر چهارطرفه سقفی الومینیومی در سقف قابلیت نصب خواهد داشت. دریچه کولر سقفی برای هوارسانی از سقف کاربرد دارد. مقاومت دمایی بالای کانال فلکسیبل با عایق الاستومری سبب می گرددهوای گرم به آسانی و بدون عوارض، از ساختار داخلی کالنال فلکسیبل عبور کرده و آسیبی به دستگاه وارد نشود. تا ۳۰- درجه سانتیگراد می باشد و در برابر مواد شیمیایی از قبیل بنزین، روغن، اسید سولفوریک ۲ درصد و روغن هیدرولیک مقاومت دارد. این نوع از دودکش به صورت روکار و توکار قابلیت استفاده را داشته و با توجه به مقاومت در برابر خورندگی رطوبت در مناطق شمالی کشور استفاده بالایی دارد.

فاصلهی هریک از این خطوط تشکیلِ یک شیار یا در اصطلاح یک اسلوت را میدهد.بطور مثال اگر یک دریچه کولر دارای یک تیغهی T شکل در وسطِ خود باشد و این تیغه دریچه کولر را به دوشیار تقسیم کند،آن دریچه کولر را دریچه دواسلوت مینامند. در درون بدنهی داخلیِ دریچه کولر اسلوت،برای تعادل در هوارسانی از یک سِری قطعات پلاستیکیِ مشکی استفاده میشود.

ساختار این دریچه کولر، در حاشیهی خود از یک فِرِیم با جنس پروفیل آلومینیوم تشکیل یافته است.داخل کادرِ این دریچه کولر نیز از خطوط موازیِ T شکل تشکیل یافته که این خطوط باعث ریزش هوا به صورت تعدیل شده از دهانه دریچه کولر میشود. ساختارِ فریم دریچه کولر سقفی سه طرفه دقیقا شبیه به دریچه کولر چهارطرفه است و تنها تفاوتی که بین این دو دریچه کولر وجود دارد، ساختارِ پرّههای داخلیِ آنها است.در این دریچه کولر، هوا صرفاً به سه سمت قابلیت پرتاب دارد.اگر یک بُعد از این دریچه کولر به سمت دیوار نزدیک باشد،دیگر نیازی به تنظیم هوا به آن سو ناست و لاجَرم از دریچه کولر سه طرفه استفاده میگردد.دریچه کولر سقفیِ سه طرفه نیز قابلیت تولید به صورت بادمپر و بدون دمپر را دارد و در سیستم های رفت و برگشتِ هوا به راحتی قابل استفاده است.از این دریچه کولر در سیستم های برودتی و حرارتی نیز استفاده میشود.قیمت دریچه کولر سقفیِ سه طرفه نسبت به قیمت دریچه کولر چهارطرفه،به علت کاهش جنسِ مصرفی،کمی پایینتر است،روند تعیین قیمت دریچه کولر سقفیِ سه طرفه و فرمول محاسبهی آن، دقیقا شبیه به روند محاسبهی قیمت دریچه کولر چهارطرفه سقفی است و تنها تفاوت در ضریبِ مبنا و پایهی قیمت دریچه کولر است.

اگر دوبُعد از دریچه کولر به دو بُعد دیوار نزدیک باشد،اجباراً باید هوا به وجهِ دیگرِ متمایل گردد که در این وضعیت از دریچه کولر دوطرفه استفاده میشود. با توجه به تعداد پره های مورد نظر، پس از برش آنها را در فواصل معین روی فریم دریچه هوا جایگذاری می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید