دریچه خطی – پرو تهویه – دریچه تنظیم هوا

اگر دارای مشکل مکش هستید میتوانید از کلاهکهای افزایش دهنده مکش (draft increasing) و یا کلاهکهای دودکش خلاء کننده (vacuum chimney caps) که از باد برای افزایش مکش استفاده میکنند استفاده نمایید ولی باید توجه داشته باشید که این وسایل باعث افزایش مصرف انرژی میشوند. در هنگام حمل نردبان به سیم های برق و سایر موانعی که ممکن است در سر راه شما باشد توجه داشته باشید. این قطعه کانال فلکسیبل نقش تبدیل هوا به سه معبر جدید با قطرهای ناهمگون در سه مسیر با زاویه ۹۰ درجه نسبت به هم را دارد.در این چهارراه کانال فلکسیبل هوا از یک ورودی داخل و از سه خروجی غیرهمسان خارج می شود.در واقع شبیب های تبدیلِ این چهارراهِ کانال فلکسیبل به لحاظ محاسباتی امکان تعدیل هوا در معبرهای خود را امکانپذیر می کند.اجزای اصلیِ این قطعه کانال فلکسیبل یک تبدیل گرد به گرد می باشد که توسط دو باله یا دو نافی هوا را به سه مسیر دیگر روانه می سازد.در واقع برای ساخت این چهارراه کانال فلکسیبل ابتدا قطعه ی تبدیل طراحی و ساخته می شود و سپس باله های چهارراه کانال فلکسیبل به آن افزوده می شود.برای طراحی تبدیل و باله های این چهارراه کانال فلکسیبل از نرم افزاری که برای این منظور موجود می باشد استفاده می گردد تا بیشترین دقت در این زمینه به خرج داده شود.پس از طراحی شابلون تبدیل های این چهارراه کانال فلکسیبل نسبت به برش این شابلون ها روی ورق گالوانیزه اقدام می شود.همانطور که در موارد مشابه که در زمینه ی قطعات کانال فلکسیبل ذکر شده بود این قطعات عموماً از ورق گالوانیزه ساخته می شود.ضخامت ورقِ این چهارراه گالوانیزه با قطر خودِ کانال فلکسیبل رابطه مستقیم دارد.هرچه قطر کانال فلکسیبل بالاتر باشد ضخامت ورق چهارراه کانال فلکسیبل نیز افزایش و همچنین این رابطه بصورت بالعکس نیز برقرار است.با برش و نورد اجزای چندگانه ی این چهارراه کانال فلکسیبل،نسبت به مونتاژ و همچسبانیِ این قطعات اقدام می شود.این عملیات نیز باید با دقت فراوان صورت گیرد که هیچگونه منفذ یا سوراخی برای نشت هوا باقی نماند.در صورت هرگونه اهمال در این زمینه،افت راندمان مکش یا دمش از این قطعه کانال فلکسیبل حتمی خواهد بود.قطر دهانه های این تبدیل کانال فلکسیبل به میزان نیم سانت از قطر داخلیِ کانال فلکسیبل کمتر در نظر گرفته می شود تا لبه های خروجیِ این چهارراه کانال فلکسیبل به راحتی در ساختار کانال فلکسیبل جانمایی گردد.در فاصله سه تا پنج سانتیِ دهانه های کانال فلکسیبل نیز یک برآمدگی یا برجستگی گرد ایجاد می شود تا هنگام تثبیت کانال فلکسیبل به چهارراه کانال فلکسیبل،گیراییِ کامل وجود داشته باشد.ضمنا برای تثبیت و هوابندیِ نقاط اتصال کانال فلکسیبل به چهارراه کانال فلکسیبل از بست هوابندی استفاده می شود.برای اطمینان از هوابند شدنِ ساختار لاین کانال فلکسیبل پس از محکم کردنِ پیچ بست کانال فلکسیبل از نوار درزگیر برزنتی یا الومینیومی استفاده می شود تا میزان افت فشار ناشی از نشت های احتمالی به صفر برسد.

در دهانه ی هر یک از ورودی ها و خروجی ها یک برجستگی به نام رخ تعبیه میشود که حکم قفل کانال فلکسیبل را دارد . قطر دهانه ی ورودی و خروجی این قطعه باید ۳ میلیمتر از قطر داخلی کانال فلکسیبل کمتر در نظر گرفته شود تا در داخل کانال فلکسیبل فرو رود .در کلیه ی دهانه های این قطعه از رخ استفاده می شود تا پس از فرو رفتن در داخل کانال فلکسیبل به نوعی قفل شود .

قطر دهانه ی این رابط ۲ تا ۳ میلیمتر از دهانه ی کانال فلکسیبل کوچکتر ساخته میشود تا به راحتی در کانال فلکسیبل فرو رود . قطر دهانه های ورودی و خروجی این قطعه را ۳ میلیمتر کمتر از قطر داخلی کانال فلکسیبل در نظر می گیریم تا رابط درون کانال فلکسیبل فرو رود .

بعداز فرو کردن دهانه های انشعاب هوای این رابط در داخل کانال فلکسیبل ، استفاده از بست برای هوابندی محل اتصال رابط با کانال فلکسیبل الزامیست . این رابط برای متصل کردن سه طرفه ی کانال فلکسیبل با زاویه ی ۴۵ درجه و به صورت هم قطر به کار میرود و معمولاً از ورق گالوانیزه ساخته میشود . هرگاه هوای ورودی از کانال فلکسیبل نیاز داشته باشد که به دو مسیر مجزا ی غیر هم قطر و با زاویه ی ۴۵ درجه تقسیم شود از این قطعه استفاده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید