دريچه خطی دیواری 30 درجه – تهویه کلوانی

دریچه کولر اسلوت عموماً به صورت سقفی مورد کاربرد دارد،ولی در موارد ویژه به صورت دیواری نیز قابل استفاده است. قیمت دریچه کولر کله قندی به نسبت میزان استفاده آلومینیوم در آن قابل بررسی و تعیین است. از جمله عوامل مؤثر دیگر در تعیین قیمت دریچه کولر کله قندی ابعادِ این نوع دریچه کولر است،بدیهی میباشد هرچه ابعاد دریچه بزرگتر باشد قیمت دریچه کولر نیز به همان میزان قابل افزایش میباشد. همچنین اگر قرار باشد کلاهک ژاپنی روی یک مقطع چهارگوش کاور شود ابعاد پایه را به میزان نیم سانت از هر طرف بزرگتر در نظر گرفته میشود که به راحتی بر روی مقطع مورد نظر کاور شود.

ابعاد دریچه کولر اسلوت به صورت کاملا اختیاری از سوی کارفرما اعلام و بدون محدودیت قابل ساخت و عرضه است.ابعاد دریچه نیز از عوامل مستقیم در استخراج قیمت کولر است،بدیهی میباشد هر چه ابعاد دریچه کولر اسلوت بزرگتر باشد،قیمت دریچه کولر اسلوت نیز افزایش پیدا میکند. دریچه های خطی 30 درجه دو طرفه عموما بر روی سقف در سقف دور از دیوارهای جانبی مورد استفاده قرار میگیرند. قیمت دریچه کولر سقفی چهارطرفه به عواملی چون بادمپر یا بدون دمپر بودنِ دریچه بستگی دارد.از جمله عوامل مؤثر در تعیین قیمت دریچه کولر چهارطرفه سقفی،کیفیت رنگی که بر روی آن اجرا میگردد،است.

هر کولر و همچنین نصب دریچه کولر آن را را میتوان در بالای در ورودی، روی سقف و یا در فضای آزاد نصب کرد. مورد دیگر از عللِ تعیین قیمت دریچه کولر اسلوت،دمپرِ خاصِ این دریچه کولر است.ضمنا کیفیت رنگ پودری استاتیک نیز میتواند در تعیین قیمت دریچه کولر بطور ویژه مؤثر باشد. این دریچه کولر نیز از طریق سقف،عملیات هوارسانی را انجام میدهد. در درون بدنهی داخلیِ دریچه کولر اسلوت،برای تعادل در هوارسانی از یک سِری قطعات پلاستیکیِ مشکی استفاده میشود.

دریچه کولر سقفی برای هوارسانی از سقف کاربرد دارد. اگر دوبُعد از دریچه کولر به دو بُعد دیوار نزدیک باشد،اجباراً باید هوا به وجهِ دیگرِ متمایل گردد که در این وضعیت از دریچه کولر دوطرفه استفاده میشود. همچنین مورد دیگری که میتوان آنرا در قیمت دریچه کولر کله قندی دخیل دانست، زمان ساخت و مونتاژ ان است.زمان ساخت و میزان اجرتِ نیروی سازنده نیز در تعیین قیمت دریچه کولر کله قندی مؤثر است. شایان ذکر است نوع رنگی که بر سطح دریچه کولر خطی کله قندی استفاده میگردد از نوع پودری استاتیک است که پس از گذاشتن در کوره پخته شده و آماده بسته بندی میشود.در همین جا باید به کیفیت و نوع رنگ مصرفی نیز به عنوان عامل اساسی در تعیینِ قیمت دریچه کولر کله قندی باید اشاره کرد.بدیهی میباشد نوع و گریدِ پود رنگ استاتیکِ مصرفی باعث افزایش یا کاهشِ تمام شدهی قیمت دریچه کولر خطی کله قندی میشود.

دیدگاهتان را بنویسید