داکت اسپلیت چیست و 4 عیب مهم آن کدام است و چه مزایایی دارد؟

البته لازم به ذکر است که گونه ای از دریچه هوا ی اسلوت ، دریچه هوا ی اسلوت قوسدار میباشد که امکان تعبیه ی دمپر در این مدل وجود ندارد . در جاهاییکه دهانه خروجی ِ دودکش ها یا ونت ها دارای مقطع گرد هستند برای عدم استفاده از تبدیلِ گرد به چهارگوش و هدایت مستقیم هوا به منتهی الیهِ کلاهک دودکش بطور مستقیم از کلاهک کلبه ای گرد استفاده می شود.این کلاهک کلبه ای دارای سه بخش اصلی از جمله پایه ی گرد،پره های گرد و تاج کلاهک می باشد.برای ساخت کلاهک کلبه ای گرد از انواع ورق از جمله روغنی،گالوانیزه،سیاه،آلومینیوم و استیل می توان استفاده نمود.ضخامت ورقی که برای ساخت کلاهک کلبه ای گرد استفاده می شود به قطر و سایز کلاهک کلبه ای بستگی دارد ولی عموما در سایزهای معمولی از ورق با ضخامت یک میل استفاده می شود.مراحل ساخت کلاهک کلبه ای گرد ابتدا با ساخت پایه ی کلاهک کلبه ای شروع می شود.قطر این لوله به میزان چند میل از قطر لوله اصلیِ رایزرِ دودکش بزرگتر در نظر گرفته می شود که به راحتی بر روی مقطع گرد کاور شود.پس از ساخت پایه ی کلاهک کلبه ای گرد اقدام به ساخت پره های گرد می شود.هر یک از این پره ها حکم یک تبدیل گرد به گرد را ایفا می کند.تعداد این پره ها به حجم آلاینده حروجی از معبر کلاهک کلبه ای گرد مربوط می شود.این پره ها توسط سه یا چهار ستون در داخل کلاهک کلبه ای به هم متصل می شوند.با اتمام جانماییِ پره های گرد کلاهک کلبه ای نسبت به ساخت و نصب تاج کلاهک کلبه ای می رسد.با اتمام این مراحل برای پوشش دهیِ سطوح داخلی و خارجیِ از رنگ الکتروستاتیک کوره ای استفاده می شود.این رنگ هم باعث زیبایی نمای کلاهک کلبه ای می شود و هم از استهلاک زودرس کلاهک کلبه ای جلوگیری می کند.

دریچه بازدید پلاستیکی که اغلب برای پوشش تاسیسات و کنتورهای برق مورد استفاده قرار می گیرد.دریچه گرد پلاستیکی که برای تنظیم هوای مطلوب در سرویس های بهداشتی و حمام کاربرد دارد . همانطور که گفته شد گل یا پلّهی این دریچهها هم میتواند در حاشیهی دربِ دریچه تعبیه گردد و هم در قسمت های داخلیِ دربِ دریچه، که بنا به طراحیِ داخلی و به تناسبِ محلِ نصب و همچنین بنا به سلیقهی طراح یا کارفرما این شیارها بر روی بدنهی دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل طراحی و اجرا میشود. بر روی دربِ فنکویل هایی که هوای سیستمِ برگشتِ آنها باید مستقیماً از زیرِ دستگاه تامین گردد باید منفذی روی درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل ایجاد کرد که هوای فضای محیط به وسیله دستگاه فنکویل مکش شود و بهاین منظور روی درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فن کویل شیارهای موازی در طولهای ۹ و ۱۸ سانتی به صورت پرسی و فابریک ایجاد میگردد و بهاین دلیل بهاین نوع دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل، دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فن کویل شیاردار گفته میگردد.

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تأسیساتِ آب و فاضلاب باید به گونهای نصب گردد که به لحاظِ ابعاد، قابلیتِ دسترسیِ آسان و هنچنین تعمیرِ تأسیسات را به راحتی امکانپذیر نماید.درصورتِ امکان بهتراست برای نصبِ مستحکمِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تأسیسات باید دورِ شکافِ مربوطهیک قاب چهارگوش از جنس فلز یا قاب چوبی نصب گردد تا فریمِ دریچه بازدید آلومینیومی با پیچ به آن متصل گردد.

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تأسیساتِ آب و فاضلاب هم برای دسترسی به لولههای آب و شیرآلاتِ مربوطه و همچنین برای دسترسی به گلوگاههای سیستمِ فاضلاب و هم برای پوششِ نمای این تأسیسات بکار میرود. دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تأسیسات آب و فاضلاب برای دسترسی و امکانِ رفعِ انسدادِ لولهها، زانو ها، سیفون ها و اتصالاتِ آب و فاضلاب به کار میرود.، لازم به ذکر است با استفاده ارز دریچه بازدید الومینیومی لولادار تأسیسات دیگر نیازی به شکاف یا تخریب مسیرِ لولهها و دیگر تأسیسات نیست.درواقع دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تأسیساتِ ساختمان در محل های مربوطه باعث میگردد هم بر روی آلات و سیستم های تأسیساتی، پوششی مناسب نصب گردد و همچنین دسترسی بهاین تأسیسات تسهیل بشود.

دیدگاهتان را بنویسید