داکت اسپلیت اینورتر – ویژگی ها و مشخصات فنی – شرکت اورین تهویه

بام این کلاهک دودکش را میتوان هم به صورت مخروطی و هم به صورت مسطح طراحی و تولید کرد. مقطع و ساختار این کلاهک دودکش هم در پایه و هم در تاج کلاهک به صورت گرد طراحی و ساخته میگردد. کلاهک دودکش پرهای از یک پایه استوانه ای و تعدادی پرهی گریلیِ گِرد در بالای پایه و یک کلاهِ مخروطی بعنوان تاج کلاهک دودکش تشکیل شده است.از این کلاهک دودکش بر روی لولههای دودکش موتورخانه با مقطع گرد استفاده میگردد. ساختار این کلاهک دودکش به صورت مقطع گرد طراحی و ساخته میگردد.

در صورت استفاده از ورق روغنی یا سیاه در ساخت کلاهک دودکش چینی حتما باید کلیهی سطوح بیرونی و داخلیِ این کلاهک دودکش با رنگ کورهای پوشش داده شود تا کلاهک دودکش در برابر عوامل تخربیی چون آب باران و برف و علیالخصوص در مقابل سردوگرم شدن های متوالی دچار آسیب یا استهلاک نشود.

در صورت استفاده از ورق روغنی یا سیاه برای ساخت کلاهک دودکش پرهای گرد،برای جلوگیری از پوسیدگی در برابر عوامل فرسایشیِ طبیعی و غیرطبیعی از پوشش رنگ کوره ای(به صورت دورورنگ) بر سطوح این کلاهک دودکش استفاده میگردد تا کلاهک دودکش در برابرِ سردوگرم شدنه ای متوالی و آب باران و برف به سرعت اکسیده و مستهلک نشود. نوعِ ایستاییِ پره های کلاهک دودکش و همچنین فواصل پره های کلاهک دودکش گردِ پرهای در محل خود به گونه ای است که از نفوذ آب،گردوخاک و پرندگان به داخل محفظهی این کلاهک دودکش جلوگیری به عمل می آید و این کلاهک دودکش در برابر عوامل فرسایشی و تخریبی مصون است.

کلاهک دودکش پرهای گرد را بر روی انواع بام از قبیل سطوحِ مسطحِ و شیبدارِ بام ها و نیز روی دیوارهای جانبی به راحتی نصب می کنند. کلاهک دودکش پرهای گرد به دو صورتِ فلنچی و اُورلپ به قطعهی زیری و پایه ای که قرار است روی آن قرار گیرد متصل میگردد. این کلاهک دودکش از انواع ورق از قبیل روغنی،سیاه،گالوانیزه،رنگی و حتی استیل قابل ساخت است. ساختار شکیل و زیبای این کلاهک دودکش باعث کاربرد آن در بام ساختمان های شیک شده است.

دیدگاهتان را بنویسید