خرید اینترنتی دریچه بازدید آلومینیومی با تضمین کیفیت از کالا کیوسک

روندِ فرآوری دریچه بازدید فنکویل چوبی ام دی اف به این ترتیب است که ابتدا طرح و مدلِ دریچه بازدید فنکویل چوبی (ام دی اف) بوسیله نرم افزارهای دیجیتالی طراحی و سپس قطعاتِ ام دی اف بوسیله دستگاه “سی ان سی” بر اساسِ طرحِ اولیه شکل دیتا می شود و بعد از مونتاژ، دریچه ،بوسیله رنگِ پی وی سیِ ضدآب پوشش دیتا می شود. دریچه بازدید فنکویل چوبی ، از نظر ماهیت از جنسِ ام دی اف ساخته می شود، بنابراین، هم به لحاظ رنگ و هم به لحاظ مدل، حائز تنوعِ چشمگیری است. از جمله مزایای دریچه بازدید پلاستیکی سبُکی، قیمت مناسب و مقاوم بودنِ آنها در برابرِ رطوبت و نمناکی محیط است.

بر روی دربِ فنکویل هایی که هوای سیستمِ برگشتِ آنها باید مستقیماً از زیرِ دستگاه تامین گردد باید منفذی روی درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل برپایی نمایش داد که هوای فضای محیط بوسیله دستگاه فنکویل مکش شود و به این هدف روی درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فن کویل شیارهای موازی در طولهای 9 و 18 سانتی بصورتِ پرسی و فابریک برپایی می شود و به این علت به این گونه دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل ، دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فن کویل شیاردار گفته می شود. دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل خطی ۳۰درجه ( دریچه ذیل فن کویل ) نیز در دومدلِ وزنه ای و لولایی فرآوری و عرضه می گردد.برای تناسبِ بینِ دریچه بازدید آلومینیومی لولا دار فنکویل خطی ۳۰درجه و دریچه دمشِ هوای دهانه فنکویل بهتر است برای دریچه ی دمش نیز، از دریچه خطی ۳۰درجه استفاده نمود.سطح بدنه دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل دست نویس ۳۰ درجه نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای گوناگون قابل پوشش می باشد.

دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل شیاردار( دریچه دسترسی فن کویل ) نیز به دوصورتِ لولایی و وزنه ای قابل تولید و عرضه می باشد.سطحِ بدنه ی دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل شیاردار نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل شیاردار را هم می توان بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورت پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل باره عقیده نصب نمود. دربِ دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل مشبک را می نا هم به صورت وزنه ای و هم بصورت لولایی فرآوری و عرضه نمود.سطحِ بدنه دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل مشبک با رنگ کوره ای و در رنگهای متنوع پوشش دیتا می شود.دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل مشبک را هم می طاقت بصورتِ پیچ از رو و هم پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد عقیده تعبیه و نصب نمود.

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی کله قندی نیز برای دستگاههایی که دربایستن به مکشِ سر راست از زیرِ فنکویل را دارند مورد کاربرد قرار می گیرد و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل، یک دریچه خطی کله قندی تعبیه می شود و این دریچه خطی کله قندی وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از پیرامون به داخلِ محفظه ی دستگاه فنکویل به عهده می گیرد.دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل دست نویس کله قندی در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل دست نویس کله قندی نیز به وسیله رنگ کوره ای در رنگ های گوناگون قابل پوشش می باشد.دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی کله قندی را هم می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

دیدگاهتان را بنویسید