بهترین قیمت و مشخصات فنی اسپلیت کانالی

با توجه به نوع ساختار و شکل ظاهریِ این کلاهک دودکش که از چندین پره موازی بصورت گریلی تشکیل شده،نام این کلاهک دودکش را کلاهک دودکش پره ای نامیده اند. البته کلاهک پره ای ابعاد استانداردی هم دارد که به طور عام در آن ابعاد ساخته میشود.ارتفاع استاندارد پایه کلاهک پره ای ۳۰ سانتیمتر است و دارای چهار پره ی گریلی میباشد. سایزِ استاندارد برای دریچه آلومینیومی خورشیدیِ بدون فریم عموماً ۵۹.۵×۵۹.۵ سانت است، اما لازم به ذکر است گروه کالا کیوسک جهت رفعِ نیازِ انواعِ کاربریها، نسبت به ساخت سایزهای غیرِ استاندارد تا ابعادِ حداقلی نیز اقدام کرده است.

با ساخت و تکمیل مراحل ساخت فریم و درب دریچه داکت اسپلیت به مرحله ی پوشش دِهی و رنگ آمیزیِ سطوح دریچه داکت اسپلیت می رسیم.جنس رنگ پوشش دریچه داکت اسپلیت از نوع پودریِ استاتیکِ کوره ای می باشد.تنوع کدرنگ های مختلف به کاربر یا کارفرما امکان بهره بردن از بیشترین تناسب محیطیِ نمای محیطی و دریچه داکت اسپلیت را می دهد.با انجام و اتمام عملیات رنگ آمیزی برای جلوگیری از هر گونه آسیب یا صدمه به ساختار دریچه داکت اسپلیت در مراحل انتقال به محل پروژه باید از کاورهای ضخیمِ مشمایی استفاده نمود. دریچه آلومینیومی خورشیدی نیز به وسیلهیک باکس هوا که معمولا مجهز به فیلتر است به صورت یک پکیج کامل، وظیفه هوارسانی را به عهده میگیرد.

دریچه آلومینیومی خورشیدی باعثِ تعدیلِ هوای خروجی به اتاقهای تمیز در مدارِ دایرهای شکل با قالب های متنوع، میگردد. دریچه آلومینیومی خورشیدی نیز جهت هوارسانی به اتاق های تمیز(کلینروم ها) تولید و بکار برده میگردد. بدنه دریچه آلومینیومی خورشیدی به صورت کامل و پشت و رو به وسیله رنگ کورهای در رنگ های مختلف پوشش داده میگردد. سطح بدنهی دریچه آلومینیومی اتاق عمل به انضمام کلیه سطوحِ فیلترباکس در مجموع با روکشی از رنگ کورهای پوشش داده میگردد.

سطوح دریچه آلومینیومی پرّهzبه صورت رنگ کورهای برای حفاظت و زیبایی پوشش داده میگردد. بطور کلی نصب دریچه سقفی چهار طرفه به این صورت می باشد که مستقیم و یا بواسطه یک تبدیل روی یک روی دهانه کانال گرد مینشیند. دریچه آلومینیومی خورشیدی هم میتواند به طور مستقل در سقف یا دیوارِ محیط تعبیه گردد و هم میتواند در ساختارِ سقف کاذبِ محیط به راحتی نصب شود. دریچه آلومینیومی خورشیدی به دو صورتِ بافِریم و همچنین بدون فریم قابل تولید و عرضه است. یکی ازعواملی که باعث گرایش و تمایل مهندسین و کارفرمایان محترم به استفاده از این محصول در روندِ هوارسانی در بحث تهویه مطبوع گردیده همین عواملی چون دقت در کیفیت و زمان سریع در تولید و قابلیت انبارکردن این نوع کانال در قطرها،سایزها و طولهای متنوع میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید